top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRosa International

Internationale Vrouwendag – Mars tegen seksisme, onderdrukking en asociaal beleid

De wereld is in beroering. Aanvallen op onze openbare diensten en lonen, vernietiging van ons milieu: op elk continent ontwikkelen zich gevechten, vaak van historische proporties, en vrouwen spelen daarin een sleutelrol. Laat ons ook in België van Internationale Vrouwendag een historische dag maken!

NEE is NEE!

Het Chileense lied “a rapist on your way” is dankzij de massale strijd en de omvang van seksueel geweld en culpabilisering van slachtoffers een wereldwijd fenomeen geworden. In België is al één op de vijf studenten slachtoffer geweest van een (poging tot) verkrachting. De maatschappij bagatelliseert fysiek en psychologisch geweld: porno stelt “nee” voor als onderdeel van het voorspel, films en publiciteit surfen op romantiek wanneer het feitelijk gaat om pesterijen,… Om hun winst te maximaliseren, eigenen bedrijven zich de lichamen van vrouwen toe en creëren ze onduidelijkheid rond het begrip toestemming.

· We willen niet als objecten behandeld worden! Stop de verkrachtingscultuur!

· Voor massale overheidsinvesteringen in gezondheidszorg en onderwijs om te zorgen voor echte seksuele voorlichting, met de nadruk op onderlinge toestemming en met inbegrip van kwesties van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

· Voor gratis en kwalitatieve contraconceptie en de uitbreiding van het recht op abortus. Mijn lichaam, mijn keuze!

Om echte keuzes te kunnen maken, hebben we financiële onafhankelijkheid nodig!

In juni vorig heeft Zwitserland de grootste mobilisatie in zijn geschiedenis tegen de loonkloof ervaren, een na te volgen voorbeeld. Lage lonen, deeltijds werk en tijdelijke contracten zorgen voor een steeds groter wordende laag van arme werkenden, vooral vrouwen. In België worden 70% van de 10% laagstbetaalde banen door vrouwen bezet. Aanvallen van opeenvolgende regeringen op de sociale zekerheid, zoals het recht op werkloosheidsuitkeringen, vooral voor “samenwonenden”, maken steeds meer vrouwen en jongeren afhankelijk van hun partner of ouders. Hoe kun je eigen keuzes maken als je de huur niet kunt betalen? Hoe kunnen we dagelijks seksisme vermijden als ons werk geen financiële erkenning krijgt?

· Voor een minimum uurloon van 14€ bruto en een minimum maandelijks pensioen van 1500€ netto.

· Voor de afschaffing van het statuut van samenwonende en voor uitkeringen boven de armoedegrens. Voor kindergeld die de reële kosten dekt.

· Voor het combineren van werk en gezinsleven: een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en massale overheidsinvesteringen in openbare diensten om onbetaald huishoudelijk werk over te nemen.

Wil je helpen bij het mobiliseren in je wijk, school, werkplaats?

>> Wil je lid worden van Campagne ROSA?

Neem contact met ons op! campagneROSA.be – 0474 35 30 36 (Emily) – contact@campagneROSA.be

2 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page